Số IMO công ty: 5879043 do Tổ chức Hàng hải Quốc tế cấp.

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn (DOC) số 037/QL16 do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

DTST Corp được thành lập và thiết lập bởi Thuyền trưởng Tân và một số thành viên có nhiều năm kinh nghiệm đã làm việc trên các tàu biển, các tập đoàn tàu biển lớn trên thế giới… với tư cách là:

  • Chủ tàu, Quản lý và Khai thác tàu,
  • Thuê và cho thuê tàu biển,
  • Môi giới, Khai thác cảng,
  • Đại lý tàu biển, Cung ứng nhiên liệu và thuyền viên.

Sau nhiều năm thành công trong ngành vận tải biển, chúng tôi đã vân chuyển đa dạng hàng hóa thành với nhiều kích cỡ tàu khác nhau:

Small size: from 4,000 dwt – 10,000 dwt

Handysize: over 10,000 dwt - 30,000 dwt

Handymax: over 30,000 dwt - 50,000 dwt

Panamax: in range 50,000 dwt - 65,000 dwt