Với các hệ thống đại lý lớn, đối tác thương mại ở châu Á và trên toàn thế giới, DTST Corp. đang đảm nhận việc vận chuyển hàng hóa chính về thương mại, độc quyền & thường xuyên:

  1. Xuất khẩu hàng hóa xi măng/ clinker từ các cảng miền Bắc Việt Nam đến bất kỳ cảng nào của Philippines:

(4.000 tấn - 20.000 tấn mỗi lô hàng tháng).

  1. Clinker từ Bắc Việt Nam đến Malaysia và Philippines:

(7.000 - 32.000 tấn mỗi tàu, 2-5 tàu hàng hàng tháng).

  1. Than / clinker / xi măng cho nội địa Việt Nam với 2 nhà máy điện chính và một số trạm nghiền xi măng tại miền Nam Việt Nam:

(20.000 tấn - 30.000 tấn mỗi tàu, 3-5 tàu hàng tháng).

  1. Than nhập khẩu từ Nga đến Việt Nam và Trung Quốc (kể từ tháng 12 năm 2015):

(20.000 tấn - 30.000 tấn mỗi tàu, 1-2 lô hàng hàng tháng).

  1. Than Cary từ Indonesia đến Việt Nam (kể từ tháng 7 năm 2016):
(30.000 tấn - 60.000 tấn mỗi tàu, 1-2 tàu hàng tháng).