Trước năm 2015, thị trường chính của clinker tại Việt Nam là Bangladesh và giao dịch bởi những người mua Singapore với các cảng xả hàng: chỉ cảng Chittagong và Mongla.

Từ cuối năm 2015, chúng tôi cung cấp các dịch vụ bổ sung cho người mua Malaysia và Philippines cho các sản phẩm xi măng như clinker và xi măng trong túi.

Và cuối năm 2017 cho đến nay, chủ yếu của thị trường chúng tôi là Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Bangladesh với các sản phẩm:

 

  1. GRAY CLinkER (CLMENT CLINKER) TRONG BULK:

Thích hợp cho sản xuất xi măng Portland theo tiêu chuẩn ASTM C150 Loại I (hoặc Xi măng Portland thông thường 52,5; hoặc CEM I PC50; hoặc P.O 52,5)

  1. SẢN PHẨM XI MĂNG BULK HOẶC TÚI (40kg - 50kg - 1000kg - 1500kg - 2000kg) theo cấp bậc:

- ASTM C150 Loại I / CEM I 52.5N (hoặc Xi măng Portland thông thường 52,5; hoặc CEM I PC50; hoặc P.O 52,5)

- CEM II / A-M 42,5R / N

- CEM II / A-L 32,5R / 42,5N

- PCB40 / PCB30

- CEM III / A (Xi măng lò cao)